Otváracie hodiny: Piatok: 14:00- 21:00 | Sobota, Nedeľa, Sviatok: 8:00 -21:00

Celý deň – 8 €
od 14:00 – 5 €

Športový rybolov možno vykonávať za nasledovných podmienok:

 • lov rýb sa môže vykonávať po zaplatení vstupného poplatku
 • na jednu vstupenku môže chytať ryby jedna osoba na dve udice na
 • háčik bez protihrotu
 • pri vylovovaní sa musí používať podberák, ryba sa nemôže vyberať z vody na breh zavesená na háčiku
 • ryba po vytiahnutí z vody musí byť položená na vlhkú podložku, nesmie sa položiť na zem
 • ryba, ktorú si chytajúci nemieni zobrať musí byť čo najskôr pustená späť do vody čo najšetrnejším spôsobom
 • ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci prestrihne náväzec a rybu pustí do vody i s háčikom
 • poranenú rybu musí chytajúci ošetriť vhodným dezinfekčným prostriedkom
 • chytajúci si ponechané ryby nechá odvážiť poverenému pracovníkovi a zaplatí ich v cene platnej v deň lovenia, na čo mu bude vystavený doklad o kúpe
 • deti do 15 rokov môžu loviť ryby iba v sprievode dospelej osoby na jeden prút
 • lov rýb sa vykonáva v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august, september, október v ostatných mesiacoch sa lov rýb vykonáva po dohode s prevádzkovateľom
 • je zakázané loviť ryby nedovoleným spôsobom
 • vnadenie a kŕmenie rýb je zakázané všetkým, čo by mohlo spôsobiť znečistenie vody / odpad z kafilérií, mliekarní a p. /
 • je zakázané usmrcovať a porciovať ryby chytajúcimi mimo vyznačeného miesta a pred ich zaplatením
 • svojim podpisom pri kúpe povolenky dávam súhlas na kontrolu osobných vecí a automobilu službukonajúcim pracovníkom, pri podozrení s neoprávneného privlastnenia ulovených rýb